Aktivitetstips

 

 

Här  hittar Ni lite information om passande aktiviteter för vår mångsidiga fyrbenta vän, collien!
Många av dessa aktiviteter kan utövas tillsammans med hunden utan att det behöver tävlas.

Agility

Agility
(banhoppning för
hundar ) är en hundsport från England. I Sverige tävlar hundarna i tre olika storleksklasser: Small, Medium och Large. I Small-klasserna tävlar hundar med en mankhöjd under 35 cm. Medium-klasserna är för hundar som är mellan 35 cm och 43 cm. Är de över 43 cm tävlar de i Large. Hinder som ingår i agility är: Balansbom, gungbräda, däck, tunnlar, slalom, bord, hopphinder, säck, A-hinder, viadukt/mur och långhopp. Det går ut på att så fort som möjligt forcera en hinderbana med så lite fel som möjligt. Den hund som har minst fel och snabbast tid vinner. Det finns två olika klasser, hoppklass (utan bordet och kontaktfältshinder, dvs balansbom, gungbräda och A-hinder) och agilityklass (här kan alla hindertyper vara med).Agility (banhoppning för hundar ) är en hundsport från England. I Sverige tävlar hundarna i tre olika storleksklasser: Small, Medium och Large. I Small-klasserna tävlar hundar med en mankhöjd under 35 cm. Medium-klasserna är för hundar som är mellan 35 cm och 43 cm. Är de över 43 cm tävlar de i Large. Hinder som ingår i agility är: Balansbom, gungbräda, däck, tunnlar, slalom, bord, hopphinder, säck, A-hinder, viadukt/mur och långhopp. Det går ut på att så fort som möjligt forcera en hinderbana med så lite fel som möjligt. Den hund som har minst fel och snabbast tid vinner. Det finns två olika klasser, hoppklass (utan bordet och kontaktfältshinder, dvs balansbom, gungbräda och A-hinder) och agilityklass (här kan alla hindertyper vara med).

Freestyle

Freestyle kan beskrivas som ett fritt lydnadsprogram som utförs till musik. Det är en fantastisk sport för dig som gillar att träna och ha kul tillsammans med din hund. Både föraren och hunden får sysselsätta både kroppen och knoppen!
 

Lydnad
I lydnad tävlar man i 4 olika klasser. Första klassen är klass I som är öppen för nybörjare, vidare har vi klass II, III och elit. För att bli uppflyttad till nästa klass krävs i klass I och II minst 160 p och klass III 255 p

Är man uppflyttad får man själv välja om man vill tävla i nästa klass. Om man då erövrar ett pris så får man inte gå tillbaka till en lägre klass. Man får dock tävla hur länge man vill i klassen och man kan även vid en uppflyttning, dagen efter tävla i nästa klass, här finns det ingen karenstid som vid t ex brukstävlingar.

Deltagande
Hunden skall vara minst 10 månader vid start i klass I. Även blandrashundar och kryptorchida hundar får deltaga. Alla hundar skall dock vara id-märkta som är födda efter 1 januari 1997. Denna märkning kan ske genom tatuering eller mikrochips.

Rallylydnad

Rallylydnad är en relativt ny hundsport .

Rallylydnad skulle kunna beskrivas som avancerad vardagslydnad , medan vissa menar att det är en blandning mellan lydnad , freestyle och agility . Rallylydnad går ut på att man ska ta sig igenom en bana med skyltar som har utformats av domaren (det finns fler skyltar ju högre klass man tävlar i). På skyltarna finns det illustrerat och beskrivit ett rallylydnadsmoment ekipaget skall utföra. Man går mellar skyltarna och gör de olika momenten och man får berömma och prata med hunden hur mycket som helst under tävlingen och det är viktigt att utstråla glädje och samarbete men man får inte använda sig av föremål eller godis som belöning. Domaren dömer på samarbetet mellan hund och förare och hur väl momenten utförs. 

Utställning

Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "bästa hund i rasen" (BIR) och "bäst i motsatt kön" (BIM).

Den hund som blivit bäst i rasen går vidare till final med tävlan om "bäst i gruppen" (BIG) och "best in show" (BIS). Dessa finaltävlingar är inofficiella, men den som anmäler sin hund till utställning förbinder sig att delta i dem om hunden går vidare dit.

Det grundläggande syftet med hundutställningar är avelsutvärdering.

Vallning

Med vallning menas förmågan för ett djur eller människa att driva andra djur i önskad riktning.

Vallning är en central metod hos många flockdjur , där flockens ledare driver de underordnade bort från sig eller framför sig i önskad riktning. Normalt går vallning ut på att blockera den "förbjudna riktningen", det vill säga det håll dit flocken inte får röra sig.

I de fall där en annan djurart eller människa vallar djur, är det viktigt att djuren som vallas uppfattar vallaren som ledare, alternativt en respektingivande individ som man bör lyda för sitt eget bästa.

Med vallningsinstinkt hos djur, innefattas förmåga att kunna förutse de vallande djurens beteende och agera därefter.

Vallhundar är ett vanligt exempel där man kan se att vissa hundar har förmåga att driva får , getter , gäss , med mera Huruvida hunden har vallningsinstinkt har främst att göra med rasens egenskaper, men även hur mycket träning i ledarskap och vallning man har haft med hunden.

Viltspår

Viltspårprov är öppna för hundar av alla raser, även blandrashundar . Hundar av de flesta raser kan erhålla viltspårchampionat, däremot inte blandrashundar. Spåret är ca 600 meter långt med flera vinklar och läggs i terräng med ca 1/3 liter blod. Det avslutas med en del från slaktat vilt.

Enligt jaktförordningen måste eftersökshund finnas att tillgå inom två timmar vid jakt på björn , lo , älg , hjort, rådjur, mufflon eller vildsvin. Eftersökshundar inkallas även för att spåra trafiskadat vilt . Särskilda viltspårprov ordnas på vildsvin, eftersöksprov på vildsvin, samt för älghundar och grythundar . Godkända viltspårhundar kan vidareutbildas för eftersök på björn i Svenska Jägareförbundets regi. 

När det gäller de traditionella bruksgrenarna som spår, sök och rapport kan Ni läsa mer på SBK:s hemsida. Klicka på denna länk.