Vad är en hundutst.

Vad är en hundutställning?


Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "Bästa hund i rasen" (BIR) och "Bäst i motsatt kön" (BIM).

Den hund som blivit bäst i rasen går vidare till final med tävlan om "Bäst i gruppen" (BIG) och "Best in show" (BIS). Dessa finaltävlingar är inofficiella, men den som anmäler sin hund till utställning förbinder sig att delta i dem om hunden går vidare dit.

Det grundläggande syftet med hundutställningar är avelsutvärdering.

Att anmäla till utställning

Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa "Inofficiell utställning"," Nationell utställning" samt "Internationell utställning". Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och finns tillgänglig för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans. Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra certifikat(cert), reserv certifikat(r-cert) eller certifikatkvalite(CK).

Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla certifikat(som så småningom kan leda till ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom nationellt certifikat även erhålla ett internationellt certifikat(CACIB) som så småningom kan leda till ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock INTE tävla om förrän hunden fyllt 15 månader .

Var hittar man information om utställningar?

Arrangörer av hundutställningar brukar annonsera i SKK:s medlemstidning Hundsport eller i respektive specialklubbs eller rasklubbstidning samt på hemsidorna. Inofficiellla utställningar kan även annonseras  i lokala tidningar.

________________________________________________________

Det råder ingen tvekan om att utställning är den "gren" som är populärast bland collieägarna. Varje år är det ca. 40 % av alla collies som deltar på officiell utställning.